Ankamed OSGB

0 232 376 26 52

İnşaat işlerinde isg

Gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde şantiyeler tehlikeli yerler olabilir. Türkiye’de oransal olarak en çok iş kazası şantiyelerde gerçekleşiyor. Çalışanlar düşen nesneler, makineler ve elektrik tehlikeleri gibi çeşitli tehlikelerden dolayı yaralanma riskiyle sürekli karşı karşıya kalıyor. Ayrıca inşaat sahalarına gelen ziyaretçilerin de potansiyel tehlikelerden habersiz olması risk teşkil ediyor.

Bilmeniz Gereken 10 Şantiye Güvenliği İpucu

Bu güvenlik ipuçları için OSHA’nın İnşaat Alanında En Sık Atıf Yapılan İlk 10 Standardına odaklandık. 

1. Düşme Koruması

İşçiler:  İşçiler, iş sahasındaki tüm potansiyel düşme tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Toplu koruma önlemlerinin alınmadığı bölümlerde kişiel koruyucu donanım olarak paraşüt tipi emniyet kemerleri mutlaka kullanılmalıdır.. 

İşverenler:  İşverenler, çalışanlar için toplu koruma önlemleri sağlamladır. Toplu koruma önlemleri Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine uygun olmalıdır.

2. İskeleler – Genel Gereksinimler

Tüm inşaat işçilerinin yaklaşık %65’i iskelelerde çalışmaktadır. İskele üzerinde ve çevresinde çalışan çalışanlar düşme, elektrik çarpması ve düşen nesne tehlikelerine maruz kalır.

İşçiler:  İskele üzerinde, altında veya iskele üzerinde çalışırken baret takılmalıdır. Ayrıca sağlam, kaymaz iş ayakkabıları giymeli ve iskelelerde çalışırken kayma ve düşmeleri önlemek ve aşağıdaki işçileri korumak için alet edevat askıları  ile aşağıya malzeme düşmesini engellemelidir. İşçiler asla buz, su veya çamurla kaplı iskele üzerinde çalışmamalıdır.

İskeleyi terk ederken asla alet, ekipman veya malzemeleri iskele üzerinde bırakmayın.

İşverenler:  Tüm iskeleler yetkili bir kişi tarafından kurulmalı ve sökülmelidir. Ayrıca yetkili bir kişi, iskelenin kullanımının güvenli olduğundan emin olmak için her gün işe başlamadan önce iskeleyi incelemelidir.

İskele sağlam temeller üzerine, tamamen kalaslı ve elektrik hatlarından  uzakta kurulmalıdır. İskele üzerinde, altında ve çevresinde çalışan çalışanları korumak için  korkuluk ara korkuluk ve topuk levhasıyla donatılmalıdır.

3. Merdivenler

Uygunsuz merdiven kullanımı, inşaat işçilerinin yaralanma veya ölümle sonuçlanan düşmelerinin önde gelen nedenlerinden biridir. Merdivenden düşme nedenleri arasında yanlış merdiven seçimi, merdivenin düzgün şekilde sabitlenmemesi ve tırmanırken alet ve malzemelerin elle taşınmaya çalışılması sayılabilir.

Çalışanlar:  Merdivene çıkarken ve inerken her zaman iki ayağınız ve en az bir eliniz olmak üzere üç temas noktasını koruyun. Portatif merdivenler sabit bir açıyla yerleştirilebilecek kadar uzun olmalıdır. Çalışanın ağırlığı, malzemeleri ve aletleri de dahil olmak üzere merdivenleri asla nominal kapasitesinin üzerinde yüklemeyin.

İşverenler:  Yetkili bir kişi her gün kullanımdan önce tüm merdivenleri incelemelidir. Arızalı merdivenler işaretlenmeli veya etiketlenmeli ve uygun şekilde onarılana kadar hizmet dışı bırakılmalıdır. İşçiler merdiven güvenliği konusunda eğitilmeli ve işe uygun merdiveni nasıl seçeceklerini bilmelidir. 

4. Düşmeye Karşı Koruma – Eğitim Gereksinimleri

İşçiler:  İşçiler düşme tehlikelerini tanıyabilmeli ve riskleri en aza indirmek ve düşmeleri önlemek için izlenecek prosedürleri bilmelidir.

İşverenler:  Çalışanlara yüksekte çalışma eğitimi verilmelidir.

5. Kişisel Koruyucu Ve Hayat Kurtarıcı Ekipmanlar

İşçiler:  İşçiler, kişisel koruyucu donanımlarını kullanırken hareketlerini engellemediğinden ve yüzlerine tam oturduğundan emin olmalıdır. 

İşverenler:  Şantiye içesinde baret, çelik burunlu delinmez ayakkabı verildiğinden emin olunmalı, ayrıca şantiye içerisinde reflektörlü yelek sağlanmalıdır İşin durumuna göre göz ve yüz koruyucuları, maske verilmesi sağlanmalıdır. Yüksekte çalışanlar için paraşüt tipi emniyet kemeri sağlanmalı, çalışanların bu kişisel koruyucu donanımlarını kullandıklarında emin olunmalıdır.

6. Kafa Koruması

İşçiler:  İşçiler kafalarına darbe alma potansiyeli olan her yerde, temel olarak inşaat sahasında olduğunuz süre boyunca baş koruması takmaları gerekmektedir. Olası senaryolar arasında düşen aletler veya döküntüler, kazara çivi tabancasının fırlaması, elektrik tehlikeleriyle temas veya sallanan inşaat ekipmanları yer alır. İşçiler baretlerini herhangi bir çatlak, ezik veya bozulma belirtisi için incelemelidir. Baretler başınıza tam oturmalı ve normal hareketler veya iş faaliyetleri sırasında gevşememelidir.

İşverenler:  İşverenler, tüm çalışanlara EN 397 standardına uygun baret sağlamalıdır.  Çalışanların kullanıp kullanmadıkları denetlenmeidir. 

7. Zehirli Ve Tehlikeli Maddeler

İşçiler:  İşçiler inşaat sahasında kullanılan her türlü tehlikeli kimyasala ilişkin Malzeme Güvenlik Veri Sayfalarını (MSDS) okuyabilmeli ve kullanabilmelidir. Çalışanlar, tehlikeli kimyasallarla çalışırken uygun KKD giymeli ve dökülmeler meydana geldiğinde bunları temizlemelidir.

İşverenler:  İşverenlerin, sahada kullanılan tüm tehlikeli kimyasalların bir envanterini içeren MSDS formlarını çalışma alanında bulundurmak zorundadır. Tehlikeli madde içeren tüm kapların üzerinde bir tehlike uyarısı bulunmalı ve etiketlenmelidir. Çalışanlar tüm tehlikeli kimyasalların riskleri ve uygun kullanım talimatları konusunda eğitilmelidir.

8. Önleyici Sağlık Muayeneleri

İşçiler:  Çalışanları işe girerken tüm kronik rahatsızlıklarını işverene bildirmelidir. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlıklar çok fazla efor gerektiren şantiye alanında çalışanlar için tehlike arz eder.

İşverenler:  İşverenler ilgili kanun hükümlerine göre işe uygunluk raporları olmadan çalışanları işe başlatamazlar. İşverenler yılda bir defa çalışanlarına sağlık muayenesi yaptırarak, çalışanlarının sağlığı periyodik olarak izlemelidir. 

9. Vinçler

İşçiler:  İşçilerin vinçler ile çalışma konusunda eğitimli ve yetkilendirilmiş olması gerekir. Asılı yüklerin alında bulunmamalı, kaldırma operasyonlarını sadece sapancı ve işaretçi yapmalıdır.

İşverenler:  Vinçleri sadece yetkili personel kullanmalıdır. Bu iş ekipmanları ilgili yönetmelik hükümlerine göre uygun zamanlarda periyodik olarak muayene ve bakım çalışması yapılmalıdır.

10. Boşluklar ve kot farkları

İşverenler:  İşverenleri şantiyeye başlamadan önce oluşabilecek tüm kot farkları için daha önceden plan yapmalı. İnşaatın başlangıç aşamasından bitiş aşamasına kadar bir insanın sığabileceği bir boşluk bırakılmamalıdır. Kot boşlukları uygun olarak kapatılmalıdır. Kot farkı bulunan bölümlere uygun korkuluklar yapılmalıdır.

Şantiyede isg

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir