Ankamed OSGB

0 232 376 26 52

Patlamadan Korunma Dokümanı nedir?

Patlamadan Korunma Dokümanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından,  30 Nisan 2013 tarihli 28633 sayılı ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında düzenlenen, İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümanı kapsar. 

Patlamadan Korunma Dokümanı neleri kapsar?

Patlamadan Korunma Dokümanı,  işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan doküman;

a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,

b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,

c) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

için hazırlanır.

İşverenin Sorumluluğu

İşveren, Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereği “Patlamadan Korunma Dokümanı”  hazırlaması gerekmektedir.

Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanmalı ve işyerinde, iş ekipmanında veya organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilmelidir.