Ankamed OSGB

0 232 376 26 52

İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Raporu nedir?

İşe giriş ve periyodik sağlık raporları; çalışanların işe uygunluğunu ölçebilmek, meslek hastalıklarından korunabilmek için yaptırılır.  

20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilgili maddeye göre; 

İşverenin genel yükümlülüğü

MADDE 4 – (1)

ç)Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu
göz önüne alır.

Sağlık Gözetimi

MADDE 15 – (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun
olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

İşe giriş sağlık raporları
İşe giriş sağlık raporları

İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Raporu hangi sıklıkla yenilenir?

Periyodik sağlık raporları işletmenin tehlike sınıfında göre; 

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda 5 yılda 

 • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda 3 yılda 

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda 1 yılda

yenilenmesi gerekmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporları nereden alınır?

Alınması gereken işe giriş sağlık raporları, işletmelere hizmet veren OSGB’lerin işyeri hekimlerinden alınır. İşyeri hekimleri çalışanların işe uygunluğunu ispatlayabilmek için işletmelerden gerekli kontrolleri yaptırmalarını isteyebilir.

Sağlık raporları için hangi testler yaptırılır?

İşyeri hekimleri işin niteliğine göre çeşitli testler isteyebilirler.

 • Hemogram
 • İdrar tahlili
 • EKG
 • Göz testi
 • Kan şekeri testi
 • Odiogram
 • Akciğer Grafisi
 • Portör muayenesi

gibi testler olabilir.

Ankamed OSGB’den hizmet aldığınızda işyeri hekimleri çalışanın kontrolleri sonunca işe uygunluk raporunu düzenler.

İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Hizmetleri

Sağlık raporları için hangi testler yaptırılır?

İşyeri hekimleri işin niteliğine göre çeşitli testler isteyebilirler.

 • Hemogram
 • İdrar tahlili
 • EKG
 • Göz testi
 • Kan şekeri testi
 • Odiogram
 • Akciğer Grafisi
 • Portör muayenesi

gibi testler olabilir.

Ankamed OSGB’den hizmet aldığınızda işyeri hekimleri çalışanın kontrolleri sonucuna göreişe uygunluk raporunu düzenleyebilir. 

OSGB onaylı sağlık raporu
OSGB onaylı sağlık raporu

Sağlık raporları Aile Hekimlerinden alınabilir mi?

Çalışanların işe uygunluğunun ispatlanması için gereken sağlık raporları; çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerin çalışanları için sadece işyeri hekimlerinden alınabilir. 

Ancak diğer sektörlere göre daha az tehlike barındıran az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerin çalışanları çalışabilir raporunu aile hekimlerinden ve kamu hizmet sunucularından alınabilir. 

Anck bu sadece az tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler için geçerlidir.

İlgili kanun maddesine göre;

Sağlık Gözetimi

MADDE 15 –

(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

OSGB İzmir için sağlık raporu fiyatları ne kadar?

Sağlık raporu hizmeti için ücretler işletmenin tehlike sınıfına ve işyeri hekimlerinin hangi testleri istediğine göre değişebilmektedir.

İşyeri hekimleri çoğunlukla, hemogram (kan sayımı), odiometri (işitme testi), akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi talep etmektedir.

Ancak çalışanların maruz kalabilecekleri risklere göre bu testlere; EKG, göz testi, kan şekeri testi, portör muayenesi, idrar tahlili de eklenebilir. 

Ankamed OSGB onaylı sağlık raporu fiyatları için iletişime geçebilir, güncel fiyatları öğrenebilirsiniz.

İLETİŞİME GEÇ

OSGB onaylı sağlık raporu kaç günde çıkar?

Sağlık raporu tamamlanma süresi işyeri hekimlerinin talep ettikleri testlere göre değişebilir. 

Ankamed OSGB’de bu süre 1 ila 2 gün arasında değişebilir. Testler tamamlandıktan sonra işyeri hekimlerimiz ivedilikle uygunluk raporunu düzenleyecek ve hizmet verdiği firmayı bilgilendirir.

Yüksekte çalışma raporu nedir? Hangi testler gerekir?

Yüksekte çalışma yapacak çalışanlar, bedenen ve ruhen sağlıklı olmalıdır. Bu çalışmaları yapacak personellerin iyi eğitilmiş olması, yüksekte çalışma eğitimi almış olması ve sağlıklı olması istenir.

Yüksekte çalışma yapacak personellerden;

 • EKG
 • Göz testi
 • Kan Şekeri
 • C’CG (Denge testi)

istenebilir.