Ankamed OSGB

0 232 376 26 52

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

  • Tehlikeli malların karayoluyla güvenli bir şekilde taşınması konusunda danışmanlık hizmeti vermek,

 

  • Tüm nakliye ekipmanını düzenli genel denetimlere tabi tutmak,

 

  • Firmaların, tehlikeli mal yönetmeliklerine uygun çalışmasını sağlamak,

 

  • Tehlikeli atıkları tanımlamak, atık riskini azaltmak için gerekli önlemleri almak, kamu sağlığı / güvenliği riskini değerlendirmek,

 

  • Uygun acil durum prosedürlerinin uygulanmasını sağlamak,

 

  • Herhangi bir kaza veya yasa ihlalini araştırmak ve rapor hazırlamak,

 

  • Kazaların, olayların veya ciddi ihlallerin tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemler uygulamak,

 

  • Taşımacılıkta görev alan tüm personele eğitim vermek ve güvenlik tavsiyelerinde bulunmak,

 

  • Mevzuatta meydana gelen değişikliklerden haberdar olmak