Ankamed OSGB

0 232 376 26 52

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Nedir?

İşletmelere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili danışmanlık faaliyeti yürütme yollarına iş sağlığı ve güvenliği hizmeti denir. 

20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde düzenlenen bu hizmet; bazı işletmelere

 • iş güvenliği uzmanı
 • işyeri hekimi
 • diğer sağlık personeli
 

danışmanlığı alma zorunluluğu getirmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

6331 sayılı kanuna bağlı; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği‘ de bu hizmetin hangi kurumlar tarafından verilebileceğinin çerçevesini çizmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı, iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmeden önce önlemektir. Bu şekilde, çalışanların hayatlarının ve vücut bütünlüklerinin korunması amaçlanmaktadır.

Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Almak Zorunda?

İSG Hizmeti alma şartları 6331 sayılı kanun‘da belirtilmiştir.

İşletmeler tehlike sınıfları (NACE Kodu)‘ na göre

 • az tehlikeli
 • tehlikeli
 • çok tehlikeli 

olarak gruplandırılmıştır. 

Bu gruplandırmaya göre tehlike sınıfı

 • AZ TEHLİKELİ olan işletmeler 31.12.2024 tarihine kadar 50 çalışan ve üstü

 • TEHLİKELİ olan işletmeler 1 çalışan

 • ÇOK TEHLİKELİ olan işletmeler 1 çalışan 

çalıştıran işletmeler iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak zorundadır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Nasıl Alınır? Kimler Bu Hizmeti Verebilir?

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde İSG hizmetleri; Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden veya  işletme bünyesinde çalışan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelleri tarafından verilebilir.

Ancak ülkemizdeki çoğu işletmenin işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini tam zamanlı çalıştırma zorunluluğu olmadığı için; bu hizmetin tamamını ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş gerekli personelleri istihdam eden (OSGB) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden   almaları gerekmektedir.

Madde 6 – (1)

a) Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri

İşyeri hekimleri çalışma süreleri İlgili kanun maddesinde;

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika

 • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda ,çalışan başına ayda en az 10 dakika

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika

olarak belirlenmiştir.

Risk Analizi - Risk Değerlendirmesi

İşyeri Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri

İş güvenliği uzmanları çalışma süreleri İlgili kanun maddesinde;

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika

 • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda ,çalışan başına ayda en az 20 dakika

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika

olarak belirlenmiştir.

Patlamadan Korunma Dokümanı
Patlamadan Korunma Dokümanı

Diğer Sağlık Personellerinin Çalışma Süreleri

Diğer sağlık personelleri çalışma süreleri İlgili kanun maddesinde;

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.

 •  Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

 •  Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

olarak belirlenmiştir.

Diğer Sağlık Personeli
Diğer Sağlık Personeli

OSGB, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Nedir? OSGB firmaları ne iş yapar?

OSGB olarak kısaltılan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek üzere yetkilendirilen firmalardır.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, bünyesinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli istihdam eder.

Tam zamanlı İSG personeli istihdam etmeyen firmalar, ilgili kanunda zorunlu kılınan isg personeli süreleri kadar OSGB‘mizden hizmet alabilirler.

Biz Ankamed OSGB olarak İzmirde OSGB hizmetini müşterilerimize değer katma aracı olarak görüyoruz. Bu sebeple iş sağlığı ve güvenliği alanında tüm ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor, profesyonel çözüm ortaklarıyla çalışıyoruz.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri(OSGB)
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri(OSGB)