Ankamed OSGB

0 232 376 26 52

Risk Analizi - Risk Değerlendirme Raporu nedir?

Risk analizi yöntemlerinden biri olan risk değerlendirme raporu işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi adımdır.

2815 sayılı 29.12.2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği‘ne göre düzenlenen prosedür, tüm işyerleri için yasal bir zorunluluktur. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Risk Analizi - Risk Değerlendirme Raporu ne zaman yapılır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme raporu; 

– İşyeri faaliyetine başladığında,

– NACE koduna göre belirlenen belli sürelerde,

– İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması durumlarında,

– İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi durumunda ,

– Üretim yönteminde değişiklikler olması durumunda,

– İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi, 

– Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin mevzuat değişikliği olması,

– Çalışma ortamı ölçümü ve  sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi halinde,

– İşyeri dışından kaynaklanan işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması durumunda 


yeniden yapılır.

Risk Analizi - Risk Değerlendirme Raporu hangi sıklıkla yenilenir?

Periyodik sağlık raporları işletmenin tehlike sınıfında göre; 

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda 6 yılda 

  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda  4 yılda 

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda 2 yılda

yenilenmesi gerekmektedir.

Risk Analizi - Risk Değerlendirme Raporu nereden alınır?

Risk Analizi yöntemlerinden biri olan Risk Değerlendirme Raporu iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, çalışan temsilcisi, işveren veya işveren vekili, işletmede bilgi sahibi çalışan, işletmede görevlendirilen destek elemanı ile beraber yapılır. 

İşletmenizin risk değerlendirme raporu hizmetini Ankamed OSGB’den hizmet alarak tamamlayabilirsiniz.