Ankamed OSGB

0 232 376 26 52

İşverenler çalışanlarının işyerindeki makinelerde karşılaşabilecekleri riskleri hesaplamalı, risk değerlendirmesi yapmalıdır. İşyerinde kullanılan tüm makineler ilgili yönetmelik kurallarına uygun olmadı ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince bakım ve periyodik kontrollerini yaptırmalıdır. 

 

Makinelerin neden olabileceği yaralanmalar nelerdir?

Hareketli makineler birçok şekilde ölüm ve yaralanmaya sebep olabilir.

  • Makinelerin hareketli parçaları veya dışarı fırlayan materyaller insanlara çarpabilir ve yaralayabilir.
  • Uzuvlar, silindirler, kayışlar ve kasnak tahrikleri arasında çekilebilir veya sıkışabilir.
  • Keskin kenarlar kesilmelere ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Keskin uçlu parçalar cilde batmaya veya delinmeye neden olabilir. Pürüzlü yüzey parçaları sürtünmeye veya aşınmaya neden olabilir.
  • Makinenin parçaları, malzemeleri ve emisyonları (buhar veya su gibi) yanıklara veya haşlanmalara neden olacak kadar sıcak veya soğuk olabilir. Elektrik, elektrik çarpmasına ve yanıklara neden olabilir.

Makinelerde risk değerlendirmesi

Çalışanlarınız herhangi bir makineyi kullanmadan önce hangi risklerin oluşabileceğini ve bunların nasıl yönetilebileceğini düşünmeli risk değerlendirmesi oluşturmalısınız.. Makinenin eksiksiz olduğunu, tüm korumaların takılı olduğunu ve kusurlardan arınmış olduğunu kontrol edin.

Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre tedarikçi doğru koruma önlemlerini sağlamalı ve makineyi kullanacak olan müşterini, önlem alınamayan riskler konusunda bilgilendirmelidir. Kullanıcıların bunların farkında olması ve yönetmesi gerekiyor.

Tedarik ettiğiniz tüm makinelerin CE uygunluk belgesi bulundurduğundan emin olun.

Makinenin kullanımı ve bakımı için güvenli bir çalışma sistemi oluşturun . Bakımsızlık ve çabuk bozulabilecek parçaların risk oluşturabileceğini hesaplamanız gerekir.

Makineyle birlikte verilen kullanma kılavuzunda bulunan tedarikçinin öngördüğü risklere göz atmanız yararlı olacaktır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince;

iş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce, önemli bakım ve onarımlardan sonra ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından periyodik kontrolü yapılır. İskeleler, sütunlu çalışma platformları veya kule krenler gibi ilk kurulumdan sonra yükseltilebilen veya değişikliğe uğratılabilen iş ekipmanları, yükseltilmesi veya değişikliğe uğratılması sonrasında iş ekipmanının yapılan değişiklikleri içerecek şekilde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından periyodik kontrolü yapılır. 

Her iş için doğru makineyi seçin !

Kontrol önlemleri

Tehlikeli parçalara erişimin engellenmesi

Bir makineyi nasıl güvenli hale getirebileceğinizi hesaplayabilmek için risk değerlendirmesi yapmanız gerekiyor.

Tehlikeli parçalara erişimi önlemek için aşağıda sıraladığımız listeyi kullanabilirsiniz.  Bazı durumlarda bu önlemlerin bir kombinasyonunun kullanılması gerekli olabilir:

  • Mümkün olduğunca, tehlikeli parçaları kapatmak için sabit korumalar kullanın. Bu koruyucular için en iyi malzemeyi kullanın; plastiğin içini görmek kolay olabilir ancak kolayca zarar görebilir. Tel örgü veya benzeri malzemeleri kullandığınızda deliklerin hareketli parçalara erişime izin verecek kadar büyük olmadığından emin olun.
  • Sabit korumalar pratik değilse, koruma kapatılmadan önce makinenin çalışmaması ve makine hareket halindeyken açılamaması için korumayı birbirine kilitlemek gibi başka yöntemler kullanın. Bazı durumlarda, diğer korumaların pratik olmaması durumunda fotoelektrik cihazlar, basınca duyarlı paspaslar veya otomatik korumalar gibi açma sistemleri kullanılabilir.
  • Korumaların tam koruma sağlayamadığı durumlarda, eğer pratikse, aparatlar, tutucular, itme çubukları vb. kullanın.
  • Operatöre gerekli bilgi, talimat, eğitim, denetim ve uygun güvenlik ekipmanını sağlayarak kalan riski kontrol edin.

Diğer kontrol önlemleri

Makineler programlanabilir elektronik sistemlerle kontrol ediliyorsa, programlarda yapılacak değişiklikler yetkili bir kişi (işi güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli beceri, bilgi ve deneyime sahip biri) tarafından gerçekleştirilmelidir. 

Kontrol anahtarlarının, butonların ayrıntılarını açıkça işaretleyin.

Acil stop butonlarını, makinenin durdurma tertibatlarını başlatma butonlarından öncelikli olması gerektiğini unutmayın. Acil stop butonları kolayca erişilebilir olmalıdır.

Çalıştırma butonlarının kazara çalışmayı ve yaralanmayı önleyecek şekilde tasarlandığından ve yerleştirildiğinden emin olun; örneğin, gerektiğinde iki elle başlatma kontrolleri kullanın. Çalıştırma pedallarının üst kısmını yanlışlıkla çalıştırılmaması için kapatın. 

Yetkisiz, vasıfsız veya eğitimsiz kişilerin makine kullanmasına izin vermeyin; çocukların makineyi çalıştırmasına veya makinelerde yardım etmesine asla izin vermeyin. Yeni başlayanlar, gençler veya engelliler gibi bazı hassas çalışanlar özellikle risk altında olabilir ve talimat, eğitim ve denetime ihtiyaç duyabilirler.

Makineyi kullanan kişilerin makineyi güvenli bir şekilde kullanma konusunda yetkin olmasını sağlanmalıdır. Bazı makineler operatörlük belgesi olmadan kullanılamaz.

Makinenin etrafındaki çalışma alanının temiz ve düzenli tutulduğundan, engellerden veya kayma ve takılma tehlikelerinden arınmış olduğundan ve iyi aydınlatıldığından emin olun.

yetkili harici kullanılamaz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir