Ankamed OSGB

0 232 376 26 52

İlgili kanun ne diyor?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanmaktadır. Söz konusu Kanun ile çırak ve stajyerlerin kapsama dâhil edilerek mesleki risklerden korunmaları ve sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları güvence altına alınmıştır.

Dolayısıyla diğer çalışanlar gibi çırak ve stajyerler için de işverenin 6331 sayılı Kanun kapsamında yükümlülükleri söz konusudur.

Örneğin İSG hizmet alımında çalışan sayısına dahil edilmesi zorunlu olmayan çırak ve stajyerlere de iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmelidir. Bu yükümlülükler, bu kişilerin mesleki eğitim görecekleri işyerlerinin işverenleri tarafından sağlanmalıdır.

Çırak ve stajyer çalıştırıyorsam iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ne yapmalıyım?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işletmelerin tehlike sınıfına göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini zorunlu kılar.

50 ve üstü çalışan bulunduran az tehlikeli sınıf ile tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak zorundadır. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti kısmi süreli olarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmayı kapsar. İşletmeler bu zorunluluklarını OSGB’lerden hizmet alarak karşılayabilirler.

Tehlike sınıfınızı öğrenmek için bizi arayabilirsiniz. 

Ancak az tehlikeli sınıfta olsanız dahi 6311 sayılı kanun kapsamında yapmanız gereken farklı yükümlülükler mevcuttur. 

Bunlar,

şeklinde sıralanabilir. 

Bu yükümlülükleri sağlayabilmek ve detaylı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

 

Ankamed OSGB çırak ve stajyerler ile ilgili yükümlülüklerim konusunda yardımcı olabilir mi?

Ankamed OSGB, bünyesinde iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sağlık personelleri bulundurmaktadır. İstihdam ettiği bu personelleri hizmet vermesi için zorunluluğu olan işletmelere  kısmi süreli veya tam süreli olarak atama yapar ve görev yapmasını sağlar.

İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sağlık personelleri ilgili kanunda belirtildiği sürelerde işletmelerde kalırlar ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri verirler. 

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun öngördüğü tüm yükümlülükleri işletmelerde yerine getirirler. 

Ankamed OSGB’den hizmet aldığınızda iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinizle ilgili tüm sorularınıza cevap bulabileceksiniz.

Konu hakkında detayı bilgi ve hizmet almak için bizi arayınız.