Ankamed OSGB

0 232 376 26 52

Risk Analizi ve Acil Durum Planları

Risk Analizi – Risk Değerlendirme Raporu – Acil Durum Planı Teklif Al Risk Analizi – Risk Değerlendirme Raporu nedir? Risk analizi yöntemlerinden biri olan risk değerlendirme raporu işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi adımdır. 2815 sayılı 29.12.2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği‘ne göre düzenlenen prosedür, tüm işyerleri için yasal […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Teklif Al İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Nedir? İşletmelere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili danışmanlık faaliyeti yürütme yollarına iş sağlığı ve güvenliği hizmeti denir.  20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde düzenlenen bu hizmet; bazı işletmelere iş güvenliği uzmanı işyeri hekimi diğer sağlık personeli danışmanlığı alma zorunluluğu getirmiştir. […]